Project Description

Les lesions esportives més comuns són:

  • Lesions musculars (com ara sobrecàrregues, contractures, elongacions i trencaments musculars…)
  • Lesions tendinoses (tendinitis, trencaments de tendó…)
  • Lesions òssies (fractures, traumatismes…)
  • Lesions articulars (luxacions, esquinços de lligaments, luxacions, condropaties, meniscopaties, contusions…)